قسم التعقيم ومنع إنتقال العدوى

• Latest autoclaves and sterilization devices.
• Unautoclavable tools are disposable.
• Other tools (autoclavable) are sterilized by the Autoclave.
• Handpieces are sterilized by Sirona DAK Universal.

افضل مركز اسنان في الاردن

افضل مركز اسنان في الاردن

افضل مركز اسنان في الاردن

افضل مركز اسنان في الاردن